עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין לענייני עבודה מייצג עובדים ומעבידים במסגרת תביעות בבתי הדין לעבודה וכן מעניק להם ייעוץ משפטי במגוון רחב של עניינים בתחום זה. בעת ייצוג העובד פועל עו"ד דיני עבודה למימוש מלוא זכויותיו על פי חוק ודואג כי יקבל את הכספים המגיעים לו. כמו כן הוא מלווה עובדים במשא ומתן לקראת חתימה על הסכם עבודה, מייצג בהליכי שימוע ועוד. ייצוג המעסיק כולל טיפול בתביעות עובדים, ליווי בסיום יחסי עובד- מעביד, כמו גם עריכת הסכמי עבודה והכנה לביקורת של משרד העבודה.

ייצוג עובדים

עורך דין מומחה בדיני עבודה מייצג עובדים המבקשים לתבוע את המעסיק בגין זכויות שלא שולמו להם כלל או באופן חלקי. לעיתים מדובר באי תשלום שכר עבודה, דמי חופשה או הפרשות לפנסיה שלא בוצעו. לעיתים מדובר בפיטורים ללא שימוע המזכים את העובד בפיצוי וישנן עוד שלל דוגמאות. על מרבית הזכויות הסוציאליות להן זכאי העובד יש התיישנות של 7 שנים מתום יחסי עובד- מעביד. עובדה זו גורמת לחלק לא קטן מן העובדים להשתהות בפנייתם לייעוץ משפטי מתוך הנחה כי אין כל סיבה למהר.

אולם למעשה, חשוב לדעת כי יש יתרון עצום בפנייה מיידית אל עורך דין לענייני עבודה. ראשית, האפשרות לקבלת הפיצוי הכספי בשלב מוקדם. שנית, איסוף הראיות הדרושות להגשת תביעה יהיה בדרך כלל פשוט יותר ככל שהעובד מגיע לעורך הדין בסמוך לסיום העסקתו. שלישית, לעולם אין לדעת מה מצבו הכלכלי של המעסיק ואם הוא נקלע לחובות, הליך מימוש הזכויות של העובד הופך למורכב יותר. לכן, ככל שמתאפשר לעובד, כדאי להגיע אל עורך דין לדיני עבודה עם סיומם של יחסי העבודה. לצד ייצוג עובד בתביעה נגד המעסיק, עורך דין בענייני עבודה מעניק שירותים משפטיים נוספים לעובדים כגון ייעוץ טרם חתימה על הסכם עבודה וייצוג עובדים בהליכי שימוע.

הגשת תביעה בגין זכויות סוציאליות

יחסי עובד- מעביד מעניקים לעובד שלל זכויות סוציאליות וכאשר המעסיק מפר מי מהן, העובד יהיה זכאי לפיצוי כספי מהמעסיק בהתאם לסוג ההפרה והיקפה. לעיתים, יהיה די בשליחת מכתב התראה של עו"ד דיני עבודה למעסיק כדי לשכנעו לשלם לעובד את המגיע לו. אולם במקרים רבים יהיה צורך בהגשת תביעה לבית הדין לעבודה. כדי לקבל את מלוא זכויותיו, זקוק העובד לשירותיו של עורך דין לענייני עבודה מקצועי ומנוסה אשר יכין תביעה מבוססת היטב, המגובה בראיות המתאימות וכוללת את כל הרכיבים המגיעים לעובד.

מלבד שכר עבודה ותשלום בגין שעות נוספות, ישנן עוד זכויות סוציאליות רבות לעובד וביניהן: דמי חופשה, החזר דמי נסיעות, דמי הבראה, הפרשות לפנסיה ופיצויי פיטורים. הפרה של אחת או יותר מהזכויות הללו משמעותה הפסד כספי רב לעובד אשר יכול להגיע לאלפי ועשרות אלפי שקלים, בהתאם להיקף המשרה ותקופת העבודה. אולם המציאות מלמדת כי חלק ניכר מהעובדים לא מודעים לכל הזכויות המגיעות להם וכאשר הם מגיעים להיוועץ בעניין אחד, הם מגלים כי מגיע להם הרבה יותר כסף ממה שחשבו. לכן, אף אם עולה חשד קל אצל העובד כי לא שולמה לו זכות כלשהי, כדאי לפנות אל עורך דין לדיני עבודה לבחינת זכאותו לזכות זו וכספים נוספים מהמעסיק.  

ייעוץ משפטי טרם חתימה על הסכם עבודה

חלק ניכר מהמעסיקים כיום בוחרים לערוך הסכם עבודה אישי עם העובד. מטרתו היא להסדיר בצורה מסודרת את מסגרת העסקתו של העובד ותנאיה. טרם ימהר העובד לחתום על ההסכם כדאי לקבל ייעוץ משפטי של עורך דין לענייני עבודה וזאת משלוש סיבות עיקריות. האחת, כדי לוודא כי הסכם העבודה שניתן לו מנוסח באופן ברור, כי הוא הוגן ומשקף נאמנה את ההסכמות שגיבשו הצדדים בע"פ. שנית, כדי להבטיח כי ההסכם לא כולל סעיפים בלתי חוקיים ואם ישנם כאלו, לדאוג למחיקתם מההסכם. הסיבה השלישית היא ניהול משא ומתן עם המעסיק.

כל עוד העובד לא חתם על הסכם העבודה, הרי שבפניו הזדמנות פז לשפר את תנאי העסקתו. למשל, לקבל שכר גבוה יותר מזה שהוצע לו, זכויות סוציאליות מיטביות כמו קרן השתלמות, חופשה שנתית ארוכה יותר, מחלה מהיום הראשון ועוד. כמובן כי העובד יכול לעמוד מול המעסיק לבדו ולנהל דין ודברים, אך באופן טבעי, מעורבות של עורך דין לדיני עבודה מקצועי ומנוסה יכולה לסייע מאוד לעובד לקבל תנאי העסקה טובים יותר.

ייצוג עובדים בהליך שימוע

העובד זכאי לקבל שיחת שימוע טרם המעסיק יחליט על פיטוריו. במסגרתה, הוא צריך לשכנע את המעביד שלו מדוע כדאי לו להמשיך בהעסקתו. עבור העובד מעמד זה יכול להיות מאוד מלחיץ משום שהוא עלול לאבד את מקור פרנסתו. על כן, במצב זה עשוי להיות לעובד קושי להציג את טיעוניו למעביד בצורה טובה וממצה. חשוב לדעת כי העובד לא צריך לעבור את השימוע לבדו ונתונה לו הזכות להיות מיוצג על ידי עו"ד (כמו כן רשאי העובד להגיע עם נציג ועד העובדים, בן משפחה או כל אדם אחר).

לכן, יכול העובד לפנות אל עורך דין לדיני עבודה על מנת שייצגו בשימוע ויש לכך שלושה יתרונות עיקריים. אחד, ניסיונו המקצועי יכול להביא אל השולחן טיעונים כנגד הפיטורים שהעובד אינו חשב עליהם. שנית, כאשר עורך הדין הוא זה המציג את הדברים בפני המעסיק, יש סיכוי רב יותר למנוע את הפיטורים או לחילופין, להגיע עם המעסיק לסיכום על פיצוי הולם לעובד. שלישית, נוכחותו של עורך דין מומחה בדיני עבודה בשימוע תגדיל את הסיכוי כי הוא יתנהל כחוק, על פי כל הכללים ואם לא, הרי שיהיו בידיו של עורך הדין הראיות הנדרשות לביסוס תביעה עתידית נגד המעסיק בגין פיטורים שלא כדין.

ייעוץ וייצוג למעסיקים

משרד עורכי דין לענייני עבודה מעניק ייעוץ וייצוג משפטי למעבידים בשלל הסוגיות בתחום משפט העבודה. חלק ניכר מעיסוקו הוא הגנה על מעסיקים שנתבעו על ידי עובד לשעבר והוא מייצגם בבית הדין לעבודה, כמו גם בהליכי גישור ובוררות. על פי נסיבות התיק יתכנן עורך הדין את האסטרטגיה המתאימה ויחתור לסיים את ההליך המשפטי באופן המיטבי למעסיק. לצד הטיפול בתביעות עובדים, עורך דין לדיני עבודה מייעץ למעסיקים כיצד לקיים את חובותיהם כמעבידים במהלך תקופת העבודה. מדובר הן בעניינים מהותיים כמו תשלום הזכויות הסוציאליות לעובדים והן בעניינים טכניים יותר כגון חובתם לנהל יומן חופשה, לתלות במיקום בולט תקנון למניעת הטרדה מינית ועוד.

כמו כן, עורך דין לענייני עבודה מלווה את המעסיק בעת סיום יחסי עובד- מעביד ובין היתר מנחה אותו כיצד לערוך שימוע כחוק, לבצע גמר חשבון כנדרש ועוד. שירותים משפטיים נוספים הם עריכת הסכמי עבודה, תוך התאמת החוזה לסוג התפקיד ותנאי ההעסקה, ייצוג המעסיק בביקורת של משרד העבודה וכן ליווי משפטי שוטף המבטיח התנהלות תקינה של העסק ומצמצם את החשיפה לתביעות של עובדים נגדו.

ייצוג המעסיק בתביעות עובדים

עובד יכול להגיש תביעה בבית הדין לעבודה נגד המעסיק שלו בשלל עילות, החל מאי תשלום זכויות סוציאליות כגון שכר עבודה, דמי חופשה והפרשות לפנסיה וכלה בפיטורים שלא כדין. עו"ד דיני עבודה יבחן את סיכויי התביעה בה מדובר ובהתאם, ימליץ למעביד מהו הפתרון המשפטי הנכון ביותר עבורו. לעיתים הסיכון הכספי הטמון בתביעה אם תתקבל הוא גדול משום שהעובד דורש בתביעתו זכויות שאכן מגיעות לו על פי החוק. במצב זה, הצעד החכם יהיה לנהל משא ומתן מול העובד ולסיים את התיק בפשרה. בעניין זה, נהוג מאוד לפנות להליך של גישור המהווה כלי יעיל מאוד בפתרון סכסוכים בין עובד למעביד.

לעומת זאת, במקרים אחרים חלק ניכר מרכיבי התביעה שהגיש העובד אינם מוצדקים. אז, חוות דעתו של עורך הדין תהיה לנהל את ההליך המשפטי נגד העובד על מנת למנוע ממנו לקבל כספים שהוא אינו זכאי להם. המטרה העומדת מול עיניו של עורך דין לדיני עבודה המייצג מעסיק היא לצמצם את חבותו כמה שניתן ולהבטיח כי התביעה תסתיים בתוצאה האופטימאלית עבורו. הדבר מצריך מומחיות בדיני עבודה, לצד ניסיון בייצוג מעבידים וכן חשיבה יצירתית כדי להגיע לאסטרטגיה המתאימה, בין אם מדובר בתיק פשוט מאוד ובין אם במקרה מורכב.

סיום יחסי עובד – מעביד

כאשר תקופת ההעסקה באה לסיומה, מוטלות על המעסיק חובות שונות. אם לא יקיים אותן, יוכל העובד להגיש נגדו תביעה בבית הדין לעבודה. מצב זה יצריך מהמעסיק משאבים של זמן וכסף ולכן מומלץ למעסיק לקבל ייעוץ משפטי של עורך דין מומחה לדיני עבודה בעת סיום יחסי עובד- מעביד. ליווי מקצועי במצב זה יבטיח כי המעסיק מתנהל על פי הוראות החוק. כך הוא מגן על עצמו מפני תביעה אפשרית או לכל הפחות מצמצם מאוד את הסיכויים לתביעה. על קצה המזלג נזכיר מעט מחובות המעסיק בסיום יחסי עובד – מעביד. ראשית, על המעסיק לערוך לעובד גמר חשבון בתלוש שכרו האחרון. במסגרתו ישלם לעובד פדיון חופשה היה ונותרו לו ימים לא מנוצלים וכן דמי הבראה בהתאם לזכאות. כמו כן אם העובד לא עבד בתקופת ההודעה המוקדמת על פי החלטת המעביד, עליו לשלם לעובד במסגרת גמר חשבון חלף הודעה מוקדמת.

היה ומדובר בפיטורים הרי שבנוסף לנ"ל, מחויב המעסיק לערוך לעובד שימוע לפני פיטוריו. זוהי סוגיה בפני עצמה הדורשת ייעוץ משפטי של עורך דין בענייני עבודה כדי להבין כיצד למלא את חובת השימוע כדין. ככל שהתקבלה החלטה על פיטורים לאחר שיחת השימוע, על המעסיק לתת לעובד הודעה מוקדמת, מכתב פיטורים ולשלם לו פיצויי פיטורים מלאים. תשלום הפיצויים גם הוא מהווה עניין מורכב לגביו מומלץ להתייעץ עם עורך הדין. זאת בפרט כאשר לא חל סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963 לגבי אותו עובד. אז, חלק ניכר מכספי הפיצויים לא נצברו מראש בקרן הפנסיה ועל המעסיק לשלם אותם כעת מכיסו. לשם כך יש לערוך חישובים מדויקים כדי לשלם לעובד את פיצויי הפיטורים המגיעים לו.

שימוע לעובד לפני פיטורים

אחת החובות המרכזיות של המעביד כלפי עובדיו היא קיום שיחת שימוע לפני פיטורים. במסגרתה ניתנת לעובד הזדמנות לטעון טענות נגד פיטוריו. חלק ניכר מהמעסיקים אינם מודעים כלל כי הם מחויבים לערוך שימוע לכל עובד ולעיתים הם יודעים זאת אך מקיימים את השימוע באופן לא תקין. במצב זה, חשופים המעסיקים לתביעה של העובד בגין פיטורים ללא שימוע, כאשר בית הדין לעבודה יהיה רשאי לבטל את הפיטורים ולהורות למעסיק להשיב את העובד לעבודה, או לחייב את המעסיק לשלם פיצוי כספי נכבד לעובד.

עורך דין לענייני עבודה מנחה את המעסיק בפרוטרוט כיצד למלא אחר חובת השימוע וכך המעביד מונע כל פתח לעובד לטעון לפגם בעניין זה. שיחת שימוע כדין מצריכה מהמעסיק לעמוד בכללים מסוימים וביניהם: מתן זימון בכתב ובו נימוקי הפיטורים, התראה מספקת למועד השימוע כדי לאפשר לעובד להיערך, ניהול פרוטוקול של שיחת השימוע וקבלת החלטה לאחר השימוע בדבר המשך העסקתו של העובד. עו"ד דיני עבודה יסביר למעסיק אודות כל השלבים הללו ואף יופיע לצידו בשיחת השימוע ככל שהמעסיק יחפוץ בכך.

הכנה לביקורת של משרד העבודה

חלק חשוב בשירות המשפטי שמעניק עו"ד דיני עבודה למעסיק, הוא הכנתו לביקורת אפשרית של משרד העבודה. מטרתה היא לוודא כי מעסיקים מקיימים את חוקי העבודה ומשלמים לעובדיהם את זכויותיהם באופן מלא. חשוב לציין, כי מדובר לא פעם בביקורת פתע ללא התראה מוקדמת ולכן חשוב לכל מעסיק להיערך לכך מראש. ביקורת של משרד העבודה תכלול בין היתר בדיקה מדגמית של תלושי שכר, המפקח יבדוק האם המעסיק מנהל יומן חופשה, פנקס שעות נוספות, האם פרסם תקנון למניעת הטרדה מינית וכיו"ב.

אם הביקורת תעלה ליקויים, המעסיק עלול לקבל קנסות כספיים אשר יכולים להגיע לסכומים גבוהים מאוד. כמו כן, הוא חשוף להליך פלילי נגדו בגין הפרת חובותיו כמעסיק. כחלק מההכנה לביקורת עורך דין מומחה לדיני עבודה יסביר למעסיק את כל דרישות החוק החלות עליו וינחה אותו כיצד להטמיע אותן. בין היתר הוא גם יבחן את תלושי השכר שמנפיק המעסיק ואם אלו אינם תקינים, יסביר למעביד כיצד לתקנם.

עריכת הסכמי עבודה

הסכם עבודה מסדיר את ההסכמות שגיבשו המעביד והעובד לגבי תנאי ההעסקה. כל הסכם מסוג זה צריך להתייחס להגדרת התפקיד של העובד, לתחומי האחריות שלו, להיקף משרתו, לשכרו וכיו"ב. כמו כן, במקרים רבים ישנן סוגיות מיוחדות הדורשות התייחסות בהסכם ההעסקה, למשל כאשר מדובר על משרת אמון שהנה בעלת מאפיינים ייחודיים לה. דוגמא נוספת היא כאשר העובד צפוי להיחשף במסגרת תפקידו למידע רגיש או לסוד מסחרי.

במצב שכזה, עולה הצורך לכלול בחוזה סעיפים של חובת סודיות ואי תחרות. כאשר חוזה עבודה אישי מנוסח כהלכה ומותאם לנסיבות העניין, הוא יעניק לצדדים וודאות, ימנע מחלוקות ויאפשר יחסי עובד- מעביד תקינים. לכן חשוב כי הסכם ההעסקה ינוסח על ידי עורך דין לענייני עבודה אשר לו הידע והניסיון המקצועי כך שיוכל ליצור עבור המעסיק הסכם הנותן מענה משפטי מלא לכל הסוגיות הרלוונטיות.

ליווי משפטי שוטף

מעסיקים פונים בדרך כלל אל עו"ד דיני עבודה כאשר מתרחש אירוע מסוים כמו תביעה של עובד או כאשר הם ניצבים מול ביקורת של משרד העבודה. אז, עולה מבחינתם הצורך בייצוג משפטי כדי להתמודד עם אותה סיטואציה ספציפית. על כן הם מחפשים עורך דין מומחה בדיני עבודה אשר ייתן להם את המענה הנדרש. כדאי לדעת כי לצד ייעוץ משפטי נקודתי, ליווי משפטי שוטף מאפשר לעסק לשמור על כל חוקי העבודה וכך לצמצמם באופן ניכר את חשיפתו לתביעות מצד עובדיו ולהיות מוכן תמיד לביקורת.

במסגרת שירות זה משלם המעסיק לעורך הדין ריטיינר חודשי ותמורתו מקבל מענה מקיף בתחום דיני העבודה ובתחומים המשיקים לו. בין היתר ייהנה המעסיק מייעוץ משפטי זמין ומענה לשאלות שונות שעולות בדבר חובותיו כמעביד, קבלת דיוור עם עדכוני חקיקה ופסיקה הנוגעים למעסיק אשר יאפשרו לו להמשיך ולהתנהל כדין, ניהול משא ומתן ועריכת הסכמי עבודה, ניסוח מכתבים, בדיקת תלושי השכר, ליווי המעסיק בהליכי פיטורים לרבות ייעוץ בעניין גמר חשבון והליכי שימוע.  

צור קשר

השלימו את השלבים בטופס, וניצור עימכם קשר בהקדם האפשרי 

מאמרים נוספים

זכויות עובדים

מניעת פיטורים

זכויות המעסיקים

פיטורי אישה בהריון

פיטורים ללא שימוע

הגבלת חופש העיסוק

גניבת לקוחות ע''י עובד

יצוג בבית הדין לעבודה

עורך דין פיטורים

יעוץ ראשוני עם עורכי הדין

Scroll to Top
× לייעוץ מיידי עם עו"ד זהבי פריטי