Uncategorised

המצאה לידי מורשה

מי יחשב כ”מורשה” לצורך המצאה / קבלה של כתב בית דין מאמר זה יסקור וינתח את סוגייה זהות ה”מורשה” כמשמעותו בסעיף 477 ו- 482(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ”ד – 1984 (להלן: “תקנות סדר הדין האזרחי”). בין השאר תידון השאלה, האם עורך דין יכול לשמש כמורשה מטעם מרשו לקבלת כתב תביעה, גם כאשר הוא מייצגו בהליכים אחרים …

המצאה לידי מורשה לקריאה »

התיישנות הליכי גבייה מנהלית והשתת חובות חברה על בעלי מניותיה

עתירה מנהלית התיישנות הליכי גבייה מנהלית והשתת חובות חברה על בעלי מניותיה עו”ד רון זהבי עתר בשם לקוחותיו כנגד הרשות מקומית בעתירה אשר במסגרתה התבקש בית המשפט להורות לרשות המקומית לבטל את הליכי הגבייה בהם נקטה כנגד העותרים. ייחודיות ההליך היה בהינתן שהעירייה ביקשה להשית את חובות המס של חברה על בעלי מניותיה מכח קונסטרוקציה …

התיישנות הליכי גבייה מנהלית והשתת חובות חברה על בעלי מניותיה לקריאה »

Scroll to Top
× לייעוץ מיידי עם עו"ד זהבי פריטי